Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2829 badc 500
znalazłam w pamiętniku,rowne 12lat temu-chwyciło mnie za serducho,bycie dzieckiem to najlepszy okres w zyciu
Reposted fromtararra tararra viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
1980 ea6d
Reposted fromphilipp philipp viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
8062 f1b2 500
Reposted fromrisky risky viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
8063 f9ad
Reposted fromzatora zatora viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
8694 0d79
Reposted fromjustMeee justMeee viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
6041 0346
Tak nagle się poznali. Tak przypadkowo. Przez przypadek poznawali się coraz bardziej i bardziej. Tak stali się dla siebie najważniejszymi ludźmi na świecie. Zupełnie przez przypadek. 
Reposted fromorchis orchis viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
3889 40d9
0683 29d1
9726 ac32 500

awwww-cute:

So a kitten wore a “baby” reindeer jacket into our clinic today

3357 5ecc
Reposted fromget-fit get-fit viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
0881 3ef6 500
Reposted fromtwice twice viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Nie szukaj zrozumienia, nikt nie chodzi w Twoich butach.
Reposted fromorchis orchis viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
1111 a7c1

addicted-to-black:

ADDICTED TO BLACK

Black&white »soft macabre »tattoos

Reposted fromKiro Kiro viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
4875 5aaf 500
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Jeśli zauważysz, że jesteś w dołku, pierwsza rzecz, którą należy zrobić, to przestać kopać.
— Asertin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl